als oder wenn?

1.- Ajunta aquestes frases fetes amb “wenn”: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex3.htm&SubExerciseCount=0 2.- Completa les frases amb una frase subordinada que comença per “wenn”: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL04ex4.htm 3.- als oder wenn?https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/wenn-oder-als 4.- Completa les 7 frases amb “als” o “wenn”. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr5intL01ex1.htm 5.- Fes només els dos primers exercicis: als oder wenn?https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/wann-wenn-als/uebung 6.- Torna a escriure les 7 frases que porten un “als” o un “wenn”. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=1&Exercise=2&SubExercise=1 7.- als oder Wenn: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap7_nebensaetze.htm 8.- als oder wenn: http://lerngrammatik.de/uebung_satz_temporalsatz_als_wenn_1.htm 9.- Aquesta cançó fa servir una estructura que et pots aprendre: “Als ich ein Kind war, + VERB….”

Read More

Genitivpräpositionen

Genitivpräposition Alternativ + Dativ Übersetzung aufgrund + Gen aufgrund von + Dat a causa de, per (in der formalen Schriftsprache) außerhalb + Gen außerhalb von + Dat a les afores de infolge + Gen infolge von + Dat a conseqüència de, a causa de innerhalb + Gen innerhalb von + Dat dintre de mithilfe + Gen mithilfe von + Dat amb ajuda de trotz + Gen – tot i el/la während + Gen während + Dat mentre, durant wegen +…

Read More

Genitiv

des + MASK+s / des NEUT+s der + FEM / der + PL Am Ende des Sommers. / Am Ende des Buches.Am Ende eines Sommers. / Am Ende eines Buches. Am Ende der Straße. / Am Ende der Feste.Am Ende einer Straße. / – Eigenname+s Eigenname auf -s/ss/ß/tz/z/x+‘ Annas GeschichteGroßvaters Birnenkuchen Angels‘ TochterMoritz‘ Buch 1.- Decideix quin article de genitiu ha d’anar davant de cada substantiu i si al final han de portar una ‘-s’. Recorda que només en porten…

Read More

Com pronuncies el número 6?

A continuació hi ha dos àudios, en un hi ha la pronunciació del número 6 i a l’altre la pronunciació de la paraula “se*e”. Escolta’ls atentament i fixa’t si pronuncies bé el número 6. sechs = 6 = /zeks/https://cdn.duden.de/_media_/audio/ID4106490_161577247.mp3 Se* = /seks/https://cdn.duden.de/_media_/audio/ID4106494_152805310.mp3

Read More

Superlativ

1.- Completa la taula: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=2&Exercise=4&SubExercise=1 2.- Escull si la paraula és un adjectiu normal, en comparatiu o en superlatiu: https://learningapps.org/26237232 3.- Escriu les formes de comparatiu i superlatiu: https://sprachekulturkommunikation.com/uebung-komparation/ 4.- Tabelle: completar la taula amb les formes que falten: https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/grammatik_5_7/25_steigerung_komparation/07_komparativ_uebungen.htm 5.- Escriu l’adjectiu en comparatiu i segueix fent l’exercici amb les següents frases: https://learningapps.org/26237190 6.- Completa les frases escrivint l’adjectiu amb comparatiu o superlatiu: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k11_komparation.htm 7.- Fes l’exercici 1. Escull quina de les 3 opcions és la correcta: https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/slk/lern.php?questname=dafleicht&questclass=A1.1&questblock=15 8.-…

Read More

Komparativ

1.- Acaba d’escriure els adjectius en forma comparativa que falten: https://www.liveworksheets.com/w/de/deutsch-als-fremdsprache-daf/107411 2.- Komparativ 1: escriure els adjectius en comparatiu: http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=5&SubExercise=1 3.- Escriu l’adjectiu que hi ha a dintre la frase en comparatiu al final: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_alles_ist_besser.htm 4.- Komparativ: dintre de la mateixa frase t’apareix l’adjectiu que l’has de posar en comparatiu: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_06.htm 5.- Vergleich oder Komparativ: has de triar si poses l’adjectiu igual o en comparatiu: http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=8&SubExercise=1&Kurs=&Page=&idonParam= 6.- Fer només l’últim exercici. L’últim es tracta de determinar, amb l’adjectiu entre parèntesis,…

Read More

Orientierung

1.- Fes els exercicis del Quizlet: https://quizlet.com/_34c3xd?x=1jqt&i=pmzqb 2.- T’apareix una frase i has de clicar la foto que faci aquella acció: https://www.lehrerlenz.de/eine_wegbeschreibung.html 3.- Hi ha un mapa, a sota del mapa hi ha una indicació. Tens 4 possibles opcions, on arribes amb aquella indicació? Una vegada l’hagis encertat, clica “nächste Frage”. https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Sich_orientieren_-Wegbeschreibung(Interaktive_%C3%9Cbungen) 4.- Aquest exercici és més complicat. Escull quina de les tres opcions és la correcte: https://www.lehrerlenz.de/1622_eine_wegbeschreibung_schwer.html

Read More

Wegbeschreibung

1.- Aprèn les paraules amb el Quizlet i practica-les als exercicis de dintre de l’enllaç: https://quizlet.com/_355ueb?x=1jqt&i=pmzqb 2.- Weg beschreibung: escull les paraules que falten per completar l’explicació: http://www.akadaf.com/HotPot/Kapitel02/Wegbeschreibung1_2.htm 3.- Hören- Weg beschreibung 1: descarrega’t l’audio i escolta fins a quin núm. arriba l’home, aquest núm. serà la resposta: http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/DVG/Praepos/Praep-Ueb-alle/Wegnachfrage/Weg-fragen-HV-1-sa-q.htm 4.- Completa el text amb les informacions de sobre. http://www.clickdeutsch.de/cms/website44ea.html?id=/de/index/ort/wegbeschreibung/ueben.htm 5.- Hören- Wegbeschreibung: descarregar l’audio que tens en la imatge del noi amb cascos i completar el diàleg: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_hoeren2.htm

Read More

Berufe

1.- Aprèn les professions i practica amb els diferents exercicis del Quizlet: https://quizlet.com/_467p6p?x=1jqt&i=pmzqb 2.- Berufe: de la llista escollir el nom que correspon a la imatge: https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Berufe-II_01a.htm 3.- Ordena les lletres per tornar a formar la professió. https://www.lehrerlenz.de/spiel_berufe.html 4.- Berufe 2: escriure la professió, tens les paraules a dalt: https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Berufe-I_02e.htm 5.- Verben: escollir el verb conjugat per a cada frase: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap1_berufe.htm 6.- Fes els exercicis per aprendre més professions: https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Berufe_und_T%C3%A4tigkeiten_(Interaktive_%C3%9Cbungen)

Read More

Dr. Dr. Dr.

A la cultura alemanya, si algú s’ha tret un doctorat es diu “Doktor”. P. ex. Doktor Frau Helmut // Doktor Herr Schmidt Si s’ha tret dos doctorats… Doktor Doktor i així amb tots els títols que tingui. Per a nosaltres és un xoc cultural bastant gran. Mira aquest vídeo d’un noi de Nova Zelanda que ara viu a Àustria i tracta aquest tema amb humor: https://www.instagram.com/reel/Cedf2eWDLor/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ%3D%3D Viel Spaß!

Read More