1.- Acaba d’escriure els adjectius en forma comparativa que falten:

https://www.liveworksheets.com/w/de/deutsch-als-fremdsprache-daf/107411

2.- Komparativ 1: escriure els adjectius en comparatiu:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=5&SubExercise=1

3.- Escriu l’adjectiu que hi ha a dintre la frase en comparatiu al final:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_alles_ist_besser.htm

4.- Komparativ: dintre de la mateixa frase t’apareix l’adjectiu que l’has de posar en comparatiu:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg07_06.htm

5.- Vergleich oder Komparativ: has de triar si poses l’adjectiu igual o en comparatiu:

http://www.hueber.de/shared/uebungen/lagune/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=8&SubExercise=1&Kurs=&Page=&idonParam=

6.- Fer només l’últim exercici. L’últim es tracta de determinar, amb l’adjectiu entre parèntesis, si serà normal o comparatiu :

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/adjektive/steigerungsformen/uebungen

7.- Fes la forma correcte dels adjectius de dalt:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap6_komparativ.htm

8.- “als” o “wie”?

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=4&Lection=2&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr4intL09ex5.htm