Condicions particulars d’ús i contractació

1. En inscriure’t en un dels cursos, classes particulars o classes en grup de CursAlemany, acceptes les condicions generals d’ús i contractació com també aquestes condicions particulars de Sílvia Perarnau-CursAlemany, amb adreça postal a Casa Soleró, 08614 L’Espunyola, i DNI 77746096R.

2. Aquestes condicions particulars tracten dels productes i serveis següents:

  • Classes particulars
  • Sessions de conversa
  • Classes en grup

Les classes seran dirigides per una professora d’alemany com a llengua estrangera. Durant la classe, la professora proporcionarà exercicis de gramàtica i vocabulari i oportunitats per parlar, a fi de millorar la capacitat d’expressió oral en català de l’alumne.

Els resultats de les classes són individuals i depenen de la implicació personal de cadascú en el procés d’aprenentatge, de la participació activa en les sessions i de la realització de les tasques addicionals que el professor pugui indicar.

3. Se’t considerarà participant de ple dret dels nostres cursos, classes i sessions de conversa tan bon punt ens enviïs el formulari d’inscripció degudament emplenat i rebem el pagament.

4. Amb el pagament, et compromets a assistir a les sessions dirigides per un dels nostres professors d’acord amb el calendari i l’horari establerts.

5. Les classes es faran mitjançant Skype. Per poder participar-hi, cal tenir una connexió estable a internet, així com una càmera i un micròfon per a l’ordinador o la tauleta tàctil.

6. Els alumnes trobaran l’enllaç per connectar-se a la classe en grup a la pàgina web Unterrichtsstunden o a la classe particular i sessió de conversa enviat per correu electrònic, que estarà disponible com a molt tard 24 hores abans de la primera sessió.

7. El professor facilitarà tots els materials necessaris per a la classe.

8. Si el professor no pot participar en una sessió per motius aliens als organitzadors, la classe es cancel·larà fins a pròxim avís.

9. Els preus són els següents:

  • 25 €*  per a les classes en grup (preu per 60 minuts al mes)
  • 20 €*  per a les classes particulars (preu per 60 minuts)
  • 20 €*  per a les sessions individuals de conversa (preu per 60 minuts)

* Aquesta formació està exempt d’IVA en virtut de l’Art. 20. ap. 10 de la llei 37/1992 de 28 de desembre de l’Import sobre el Valor Afegit.

10. El pagament s’ha de fer mitjançant aquesta web. Si tens cap problema, pots escriure un missatge a info@cursalemany.com .

11. En el cas de les classes i sessions de conversa individuals, si l’alumne no s’hi presenta durant els primers 15 minuts, perdrà el dret a aquella sessió.

12. En el cas de les classes i sessions de conversa individuals, si a l’alumne no li va bé l’hora convinguda, té dret a canviar-la si avisa amb més de 24 hores d’antelació. En aquest cas, té dret a acordar amb la professora un altre dia i hora de la mateixa setmana que convingui a totes dues parts. Si no és possible acordar una hora per recuperar la sessió durant la mateixa setmana, l’alumne la perdrà.

13. En el cas de les classes i sessions de conversa individuals, si a l’alumne no li va bé l’hora convinguda i avisa amb menys de 24 hores d’antelació, no té dret a canviar-la i perd aquella sessió.

14. De conformitat amb la legislació en matèria de protecció del consumidor, disposes de 14 dies naturals a partir de l’inici de les classes en grup per rescindir el contracte. En aquest cas, tens dret a rebre el reemborsament de les sessions que encara no hagin tingut lloc en el moment de la rescissió del contracte. Passats els primers 14 dies des de l’inici de les classes en grup, no és possible fer un reemborsament. Tampoc no és possible rebre un reemborsament per absències individuals a les sessions, tant si són en grup com particulars. 

15. Per poder exercir el dret de rescissió del contracte, envia el text que et proporcionem a continuació amb les teves dades a l’adreça electrònica info@cursalemany.com .

Jo, [nom i cognoms indicats en el formulari d’inscripció], rescindeixo des d’aquest moment la meva participació en les classes en línia [tipus de classe contractada] de CursAlemany i en demano el reemborsament corresponent.

16. En cas que una situació d’emergència personal no et permeti continuar assistint a les classes després del període previst per llei (14 dies naturals a partir de l’inici de les classes en grup) per rescindir el contracte i tenir dret a un reemborsament, posa’t en contacte amb nosaltres. Examinarem aquests casos individualment.

17. Per a qualsevol qüestió relacionada amb les classes, posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’adreça info@cursalemany.cat.

18. Volem que les nostres classes siguin un espai segur i que tothom s’hi pugui sentir còmode, indiferentment del seu gènere, orientació sexual, identitat o expressió de gènere, color de pell, nacionalitat, edat o creences religioses. Ens comprometem a proporcionar un ambient de respecte mutu. Ens reservem el dret d’expulsar de les classes aquells participants que, de manera reiterada i havent rebut advertiments, no respectin altres participants del grup o la professora.

19. Les classes en grup seran enregistrades i penjades a la comunitat privada i tancada de tots els alumnes que participen a les classes en grup. Aquestes gravacions seran disponibles per a tots els participants. Al accedir, fer el pagament i participar a la classe en grup s’accepta el permís de gravació. En qualsevol moment el participant pot decidir no fer servir la càmera, tot i assistir a les classes en grup. Queda totalment prohibit difondre, comunicar o publicar aquesta gravació a través d’Internet o de qualsevol altre mitjà equivalent, per part dels participants o tercers.