1.- Ajunta aquestes frases fetes amb “wenn”:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex3.htm&SubExerciseCount=0

2.- Completa les frases amb una frase subordinada que comença per “wenn”:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL04ex4.htm

3.- als oder wenn?
https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/wenn-oder-als

4.- Completa les 7 frases amb “als” o “wenn”.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr5intL01ex1.htm

5.- Fes només els dos primers exercicis: als oder wenn?
https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/wann-wenn-als/uebung

6.- Torna a escriure les 7 frases que porten un “als” o un “wenn”.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=1&Exercise=2&SubExercise=1

7.- als oder Wenn:

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap7_nebensaetze.htm

8.- als oder wenn:

http://lerngrammatik.de/uebung_satz_temporalsatz_als_wenn_1.htm

9.- Aquesta cançó fa servir una estructura que et pots aprendre:

“Als ich ein Kind war, + VERB….”