Contacte

Protecció de dades: Al enviar aquest formulari s’està acceptant la política de privacitat i donant el seu consentiment explícit:

LO 15/1999.

La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, tret de requerides pels organismes de l’administració. Seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat per la que es van captar i es mantinguin les relacions entre vostè i aquesta entitat.

CursAlemany – Sílvia Perarnau us informa que vostès tenen el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals. Ho poden sol·licitar per escrit a: info@cursalemany.com

CursAlemany – Silvia Perarnau no enviarà als seus clients correspondència no sol·licitada sistemàticament, no obstant es reserva el dret de posar-se en contacte amb seus clients per gestions puntuals relacionades amb seus horaris, documents, facturació, etc.