Primer, repassa el vocabulari sobre el temps meteorològic fent els exercicis del Quizlet:

https://quizlet.com/_7laby6?x=1jqt&i=pmzqb

1.- Fes el memory. Troba la imatge i el nom que es corresponen.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex1.htm&SubExerciseCount=0

2.- Ajunta la frase amb la foto.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1intL6ex1.htm

3.- Clica sobre un número dels mots encreuats i escriu la paraula que et demanen.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex2.htm&SubExerciseCount=0

4.- Mira quin temps fa a Alemanya:

https://www.wetter.de/

5.- Mira quin temps fa a Àustria:

https://wetter.orf.at/oes/

6.- Mira quin temps fa a Suïssa:

https://www.meteoschweiz.admin.ch/#tab=forecast-map

7.- Fes el memory i ajunta les frases amb els dibuixos.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=18&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L18ex02.htm

9.- Passa els adjectius a substantius:

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_wetter.htm