Avís legal i protecció de dades

Aquest lloc web i els dominis cursalemany.com corresponen a Silvia Perarnau – CursAlemany.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per oferir serveis en el marc de les funcions pròpies de l’escola CursAlemany. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts, que corresponen o bé a Silvia Perarnau – CursAlemany o bé a terceres persones que n’han autoritzat la utilització per aquest mitjà.

En general, i llevat que s’indiqui de forma expressa per a casos singulars, els continguts d’aquest lloc estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons, un resum en català de la qual es pot llegir a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca

El text complet es troba disponible a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode Aquesta llicència autoritza la reproducció i comunicació pública dels continguts sempre que se citi els autors i la font (Silvia Perarnau – CursAlemany) i no autoritza usos comercials dels continguts del lloc ni fer-ne obres derivades.

Silvia Perarnau – CursAlemany es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i els perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual.

Silvia Perarnau – CursAlemany presenta per mitjà d’aquest lloc els dissenys i logotips que la identifiquen. Poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de l’escola o d’altres persones o institucions quan aquestes iniciatives o activitats tinguin el suport explícit o la participació de l’escola.

Alguns dels signes distintius de Silvia Perarnau – CursAlemany presents en el lloc web són marques registrades. En conseqüència, la seva utilització fora dels casos autoritzats per l’escola obligaria a iniciar les accions legals oportunes.

La informació administrativa facilitada per mitjà d’aquest web no substitueix la publicació preceptiva de determinades informacions, disposicions i normatives en les publicacions oficials que correspongui, que és l’única que té validesa i efectes administratius i legals.

Silvia Perarnau – CursAlemany, en compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, garanteix la confidencialitat de les dades que es puguin obtenir per mitjà d’aquest lloc web, així com la implementació de les mesures tècniques i organitzatives que en garanteixin la seguretat. Quan sigui exigible legalment, les comunicacions i transaccions que faci l’usuari del web es duran a terme mitjançant un sistema de comunicació “d’entorn segur”. L’usuari pot comprovar en qualsevol moment si es troba en un entorn segur verificant l’existència d’un cadenat tancat que apareixerà a la part inferior dreta de la pantalla.

Silvia Perarnau – CursAlemany entén que, en el moment d’emplenar els formularis que figuren al lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Llevat d’indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de l’escola Silvia Perarnau – CursAlemany per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas (facturació, enviar informació relacionada amb classes o cursos, comunicacions per correu electrònic, entre altres). Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a Silvia Perarnau – CursAlemany (info@cursalemany.com).

Silvia Perarnau – CursAlemany informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a fi de fer més còmoda i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes serà l’estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas no s’utilitzen galetes per adquirir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes, per ser advertit abans de la seva instal·lació i per impedir-la si és la seva voluntat, tot i que aquesta decisió pot comportar una pèrdua de funcionalitat i operativitat del web.

Silvia Perarnau – CursAlemany no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’escola. Quan sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis que hi estan associats.

Silvia Perarnau – CursAlemany es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Silvia Perarnau – CursAlemany no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa i per escrit de Silvia Perarnau – CursAlemany, llevat d’aquells que s’ofereixen explícitament per sindicar.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya, sent els jutjats de la ciutat de Berga els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.