Classes d’alemany

Artícles relacionats amb les classes d’alemany

Goethe-Zertifikat A1 Vorbereitungskurs

🤔 Et vols presentar a l’examen de nivell A1 d’alemany del Goethe Institut? Vols preparar-te l’examen oficial quan tinguis estones lliures? Apunta-t’hi a Classe en grup – CursAlemany Fes la preparació del certificat oficial d’alemany del nivell A1 d’alemany i així et podràs presentar a la següent convocatòria a Barcelona o allà on sigui. 📆 Les dates pels següents exàmens Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 a Barcelona són: 🤩 Per 25 €/mes entra a la classe en grup i prepara’t…

Read More

Aprendre alemany ara és més fàcil

Hola! Et vull explicar una nova modalitat d’aprendre alemany que pots trobar a partir d’ara al web https://cursalemany.com/ es diu ‘classe en grup‘. Cada mes fem 60 minuts de classe en grup per Skype. Pot estar dividit en: una classe de 60 minuts dues classes de 30 minuts tres classes de 20 minuts quatre classes de 15 minuts A cada classe tractarem un tema diferent. Per a alumnes que tenen horaris canviants o no tenen 60 minuts a la setmana.…

Read More

Warum? Weil

z.B. Ich habe mich lange nicht gemeldet, weil ich viel Arbeit hatte. = Fa temps que no t’he dit res, perquè tenia molta feina. Warum lernst du Deutsch? Weil ich in Deutschland lebe. = Per què aprens alemany? Perquè visc a Alemanya. Man darf nicht in der Bibliothek laut sprechen, weil man sich besser konzentrieren kann. = Weil man sich besser konzentrieren kann, darf man nicht in der Bibliothek laut sprechen. (nicht so üblich) 1.- Ajunta la pregunta amb la…

Read More

ie, ei, ai, au, äu oder eu

Fixa’t en aquests grups de vocals, com sonen, l’exemple i clica sobre l’enllaç per escoltar l’àudio. ie = [iiiiii] –> viel [fiːl] ie = [ie] –> Spanien [ˈʃpaːni̯ən] ei = [ai] –> weil [vaɪ̯l] ai = [ai] –> Mai [maɪ̯] au = [au] –> blau [blaʊ̯] äu = [oi] –> Bäuerin [ˈbɔɪ̯əʁɪn] eu = [oi] –> Euro [ˈɔɪ̯ʁo] Ara fes els següents exercicis: 1.- ‘ie’ sona [iii] o [ie]? https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/content/2c9f850d6acda304016b1711db9f0b16 2.- Marca els sons del ‘ie’ com una [iii] o…

Read More

beim Arzt

1.- Repassem les parts del cos. Fes el memory ajuntant el dibuix amb la descripció. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL10ex1.htm 2.- Escriu en els mots encreuats les parts del cos. https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=12&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L12ex01.htm 3.- Fes el memory ajuntant el dibuix amb la frase que descriu el mal. https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=12&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L12ex02.htm 4.- Ajunta cada frase amb la seva continuació. Fixa’t si parles d’ella o de tu, per ajuntar-ho amb el possessiu correcte. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL10ex3.htm 5.- El metge diu que has de fer… Completa les frases amb la conjugació del verb…

Read More

Possessivpronomen im Nominativ und Akkusativ

En aquests exercicis hi ha una barreja de possessius en nominatiu i en acusatiu. Si encara no tens clars els de nominatiu o els vols recordar, mira primer aquests: Possessivpronomen im Nominativ Comencem els possessius en acusatiu. L’únic nou és el que acompanya el masculí. Els altres són igual que el nominatiu. + MASK + NEUT + FEM, PL Übersetzung meinen mein meine el meu, la meva, els meus, les meves deinen dein deine el teu, la teva, els teus,…

Read More

Imperativ

1.- Du-Form: Ajunta la situació amb el consell que li dona. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL09ex2.htm 2.- Ihr-Form: Completa les frases amb el verb conjugat en imperatiu de dalt. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=2&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL09ex3.htm 3.- Ordena cada frase segons si és un imperatiu de tu, vosaltres o vostè/ès. https://wordwall.net/resource/33289117/deutsch/imperativ-du-sie-ihr-a1 4.- Converteix les frases en imperatives. https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg06_12.htm 5.- Fes els diferents exercicis sobre l’imperatiu. https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Imperativ_(Interaktive_%C3%9Cbungen) 6.- Completa les frases amb els verbs conjugats en imperatiu: https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=12&Exercise=4&SubExercise=1 7.- Fes els dos exercicis sobre l’imperatiu: https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/mach-das

Read More

USADO – Konjunktionen

1.- Ordena les paraules de la frase que tenen la conjunció “denn”: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=7&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL14ex5a.htm 2.- Completa amb “und, aber, oder”: https://www.liveworksheets.com/w/de/deutsch-als-fremdsprache-daf/2311408 3.- Escull si és “und, oder, aber”: https://www.liveworksheets.com/w/de/deutsch-als-fremdsprache-daf/2330516 4.- Completa les frases amb “aber, denn, sondern, oder, und”: https://www.liveworksheets.com/w/de/deutsch-als-fremdsprache-daf/1941561 5.- Completa amb “und, sondern, aber, denn, oder”: https://www.liveworksheets.com/w/de/aduso/7213520 6.- Completa les frases amb “und, sondern, aber, denn, oder”: https://wordwall.net/resource/58811130/konjunktionen-aber-denn-und-oder-sondern 7.- Escull entre tres opcions “und, sondern, aber, denn, oder” quina és la millor dintre de les 10 frases: https://wordwall.net/de/resource/12413485/a12-l23-aduso-aber-denn-und-sondern-oder

Read More

das Wetter

Primer, repassa el vocabulari sobre el temps meteorològic fent els exercicis del Quizlet: https://quizlet.com/_7laby6?x=1jqt&i=pmzqb 1.- Fes el memory. Troba la imatge i el nom que es corresponen. https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex1.htm&SubExerciseCount=0 2.- Ajunta la frase amb la foto. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1intL6ex1.htm 3.- Clica sobre un número dels mots encreuats i escriu la paraula que et demanen. https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex2.htm&SubExerciseCount=0 4.- Mira quin temps fa a Alemanya: https://www.wetter.de/ 5.- Mira quin temps fa a Àustria: https://wetter.orf.at/oes/ 6.- Mira quin temps fa a Suïssa: https://www.meteoschweiz.admin.ch/#tab=forecast-map 7.- Fes el memory…

Read More

als oder wenn?

1.- Ajunta aquestes frases fetes amb “wenn”: https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=14&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L30ex3.htm&SubExerciseCount=0 2.- Completa les frases amb una frase subordinada que comença per “wenn”: https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=3&Lection=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr3intL04ex4.htm 3.- als oder wenn?https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/wenn-oder-als 4.- Completa les 7 frases amb “als” o “wenn”. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=1&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr5intL01ex1.htm 5.- Fes només els dos primers exercicis: als oder wenn?https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/wann-wenn-als/uebung 6.- Torna a escriure les 7 frases que porten un “als” o un “wenn”. https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=1&Exercise=2&SubExercise=1 7.- als oder Wenn: http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap7_nebensaetze.htm 8.- als oder wenn: http://lerngrammatik.de/uebung_satz_temporalsatz_als_wenn_1.htm 9.- Aquesta cançó fa servir una estructura que et pots aprendre: “Als ich ein Kind war, + VERB….”

Read More