“Feuer und Flamme sein” és una frase feta, una expressió, que s’utilitza en alemany com a sinònim de “von etwas oder jemandem begeistert sein, leidenschaftlich verliebt sein, für etwas interessieren”. Per tant, si algú et diu que una persona “ist Feuer und Flamme für etwas oder jemanden”, significa que està entusiasmat per alguna cosa, que alguna cosa fa furor, que li agrada amb deliri, que li encanta.

Podeu escoltar la pronunciació aquí: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/De-Feuer_und_Flamme_sein.ogg

Per exemple: “Die Kinder sind Feuer und Flamme für das neue Videospiel.” = La canalla està entusiasmada amb el nou videojoc.

das Feuer, (-) = foc / incendi

die Flamme, (-n) –> flama

sein = ser/estar

Com traduiríeu aquesta expressió a la vostra llengua materna?