Encara dubtes a fer les classes en línia?

Amb les classes d’alemany en línia visquis on visquis, siguis on siguis i treballis on treballis pots aprendre alemany. A continuació hi trobaràs les preguntes més freqüents amb les seves respostes.

 1. A on puc fer les classes?
 2. Quin és l’horari de les classes?
 3. Què significa que són classes particulars?
 4. Què vol dir “curs”?
 5. Quin és el mínim de temps setmanal per fer classe?
 6. Quin material es fa servir durant les classes?
 7. Es fan redaccions? I deures?
 8. Quan i com es fa el pagament?
 9. I si soc autònom? I si m’ho paga l’empresa?
 10. Es paga matrícula?
 11. Es paguen els dies festius?
 12. Què passa si un dia no puc fer la classe?

1.- A on puc fer les classes?

Les classes en línia són accessibles a tothom, tant si vius a una ciutat, a un poble, a un altre país, si viatges o no et pots desplaçar, l’únic que et cal és un ordinador i connexió a Internet.

Si vius en zones de Catalunya, on l’oferta en classes d’alemany és molt minsa, aquesta forma et permet estudiar l’alemany on vulguis.

Les classes es fan a través del programa “Skype”.

2.- Quin és l’horari de les classes?

L’horari de les classes es decideix entre l’alumne i la professora.

La flexibilitat horària de les classes particulars t’ofereix la possibilitat de compaginar els teus estudis o la teva feina amb altres ocupacions o obligacions diàries.

Fent un curs d’alemany en línia t’estalvies els desplaçaments, per tant, temps i diners.

3.- Què significa que són classes particulars?

Totes les classes en línia són amb la professora.

Les classes particulars són directament amb la professora d’alemany, durant tota l’hora de classe, parles, escoltes i interactues amb la professora. De la mateixa manera com si la professora d’alemany et fes la classe particular a casa teva, però a través de l’ordinador. Les classes d’alemany en línia NO són un programa informàtic, on no es veu ni es parla mai amb la professora. NO és cap curs d’autoaprenentatge!

4.- Què vol dir “curs”?

Un “curs” és un conjunt d’hores (mínim 3 h/setmana) durant un temps determinat (3 mesos, un mes, un curs escolar de setembre a juny) a un preu més econòmic.

Els cursos tenen un descompte i, per tant, el preu per hora de classe és més baix.

Cada any hi ha cursos predeterminats a l’estiu. El bàsic de 3 h/setmana durant 4 setmanes o l’intensiu de 5 h/setmana durant 4 setmanes.

Tot i haver-hi cursos preestablerts, tots els alumnes es poden fer un curs a mida. Per tant, un conjunt d’hores durant un temps determinat.

5.- Quin és el mínim de temps setmanal per fer classe?

Com a mínim es pot fer 1 h/setmana (60 min.).

6.- Quin material es fa servir durant les classes?

El material que es fa servir durant les classes te l’envia la professora uns dies abans via e-mail.

Normalment, són documents per practicar el vocabulari, la fonètica i la gramàtica. Els documents van canviant respecte als interessos i dificultats de l’alumne.

Durant les classes es parla, es fan àudios o vídeos, lectures, gramàtica, fonètica, vocabulari.

7.- Es fan redaccions? I deures?

Sí, gairebé sempre hi ha deures. Els deures depenen del nivell i la voluntat de l’alumne. Si de veritat es té interès a aprendre la llengua, es recomana dedicar el mateix nombre d’hores de classe setmanals, fent deures.

Els deures solen ser: llibres de lectura, podcasts, un curs en línia creat per mi, vídeos o sèries i pel·lícules. A més, hi pot haver exercicis de gramàtica, vocabulari i redaccions.

Les redaccions es poden entregar amb un Word o escanejant la pàgina on s’ha escrit i enviant-ho per correu a la professora.

8.- Quan i com es fa el pagament?

A principi de mes s’envia la factura o document amb les classes previstes per aquell mes. El pagament es fa per transferència bancària o ingrés al número de compte.

9.- I si soc autònom? I si m’ho paga l’empresa?

La factura porta la retenció de l’IRPF del 15%. Al cap de l’any cada autònom/empresa haurà de fer el “Certificat de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques”.

10.- Es paga matrícula?

No. Però es demana als alumnes que es comprometin a fer les classes de setembre a juny.

11.- Es paguen els dies festius?

No, els dies festius no hi ha classe i, per tant, no es paguen.

12.- Què passa si un dia no puc fer la classe?

12.1.- Si encara no s’ha pagat la classe a principi de mes:

Si encara falten dies per començar el mes o encara no s’ha fet el pagament i s’avisa que el mes següent hi haurà un dia o dies que no es podrà fer la classe amb la regularitat acordada, ja no es contemplarà a la factura/document del mes següent i no s’haurà de pagar.

12.2.- Si ja s’ha pagat la classe a principi de mes:

Si s’avisa amb 24 h d’antelació abans de l’hora que es comença la classe, com a mínim, aquella classe és com si no s’hagués fet.

Llavors s’haurà de buscar un altre dia per recuperar la classe que no s’ha pogut fer. Si passats 30 dies no s’ha recuperat la classe, s’haurà perdut la possibilitat.

En el cas que no s’avisi o s’avisi amb menys de 24 h d’antelació, la classe és com si s’hagués fet.

Tens més dubtes?

Si encara dubtes, no t’ho pensis més i fes la classe de prova GRATIS per resoldre’ls tots!