A la xarxa trobem diferents tipus de diccionaris d’alemany, el primer article serà dedicat als diccionaris visuals.

Diccionaris d’alemany visuals (amb imatges):

  • http://picdix.com  ⇒ Aquest diccionari ens permet observar vocabulari especialitzat en 5 camps concrets: Sport, Säugetiere, Infomation und Kommunikation, Industrietechnik sowie Automobilindustrie. Tot el vocabulari està en 6 llengües (alemany, anglès, rus, xinès, castellà i francès). Et marca el gènere de la paraula (f = femininum, m=maskulinum, n=neutrum) però no et diu el plural.
  • http://www.languageguide.org/german/vocabulary/  ⇒ El vocabulari el trobem dividit en diferents camps, quan entrem a dins veiem només les imatges (per exemple les fruites) i quan posem el ratolí a sobre d’una imatge (per exemple la poma) apareix el gènere, el nom i el plural escrits (Der Apfel, die Äpfel).