A la xarxa trobem diferents tipus de diccionaris d’alemany, el primer article serà dedicat als diccionaris visuals. Diccionaris d’alemany visuals (amb imatges): http://picdix.com  ⇒ Aquest diccionari ens permet observar vocabulari especialitzat en 5 camps concrets: Sport, Säugetiere, Infomation und Kommunikation, Industrietechnik sowie Automobilindustrie. Tot el vocabulari està en 6 llengües (alemany, anglès, rus, xinès, castellà i francès). Et marca el gènere de la paraula (f = femininum, m=maskulinum, n=neutrum) però no et diu el plural. http://www.languageguide.org/german/vocabulary/  ⇒ El vocabulari el…