En aquest article trobem un diccionari que ens pot ajudar quan volguem fer traduccions de l’alemany i dos traductors digitals.

  • http://www.linguee.de/deutsch-spanisch  ⇒ Aquest diccionari serveix per mirar el context de les paraules que busques. Per exemple, si busquem “Haus”, trobem a la part esquerra de la pantalla una columna on ens diu què és i quin gènere té, en aquest cas: Haus, Substantiv, sächlich. Si és neutre posarà: sächlich, si és femení: weiblich i si és masculí: männlich. A sota d’aquesta informació trobem la traducció de la paraula en castellà. En aquest cas: casa f. Al costat de la paraula “casa” hi apareix una rodona que està més pintada o menys. Aquesta rodona simbolitza el tant per cent de vegades que es tradueix “Haus” per “casa”. Per tant aquesta pàgina web, també és útil per les traduccions. Al centre podem veure si és correcte aquella paraula o frase en un context determinat.

Traductors: