“Das Gesicht verlieren” és una frase feta, una expressió que s’utilitza en alemany com a sinònim de ” durch sein Verhalten Ansehen und Respekt verlieren, sich bloßstellen, sich lächerlich / unglaubwürdig machen”. Per tant, si algú et diu que una persona “hat das Gesicht verloren”, significa que pel seu comportament ha perdut tota la credibilitat.

Podeu escoltar la pronunciació aquí: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/De-das_Gesicht_verlieren.ogg

Per exemple: “Mit seinem Verhalten wird er sein Gesicht verlieren” = Amb el seu comportament perdrà la credibilitat.

verlieren = perdre

s. Gesicht (-er) = cara

Com traduiríeu aquesta expressió a la vostra llengua materna?