Aquest és un article per a tots aquells que aquest any (setembre 2014) comencin la seva carrera universitària o pels que ho vulguin fer en els pròxims anys.

El Pla de Bolonya diu que per aconseguir una titulació universitària, tots els graduats a partir del 2018-2019 hauran d’acreditar un B2 de tercera llengua (primera i segona llengua són el català i castellà).

Això significa que per obtenir un títol universitari no n’hi haurà prou amb superar totes les assignatures de la carrera, si no que a més a més, s’haurà d’acreditar un B2. Es permetrà acreditar B2 de: ALEMANY, anglès, francès o italià. Per demostrar-ho s’haurà de presentar un títol oficial o es podrà passar un examen, que serà comú per a tots els campus universitaris.

  • Què vol dir un B2?

El nivell B2 d’un idioma és haver fet unes 650 hores lectives i aprovat l’examen oficial o dit d’una altra manera: 5 anys estudiant alemany, anglès, francès o italià a l’Escola Oficial d’Idiomes. L’examen de B2 de l’anglès és el què s’anomena: “First Certificate”.

NIVELLS D’ALEMANY(segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües)
A1
A2                                                                                            (en anglès: KET)
B1                                                                                            (en anglès: PET)
B2.1
B2.2                                                                                          (en anglès: First)
C1                                                                                             (en anglès: Advanced)
C2                                                                                             (en anglès: Proficiency)
  • A quines universitats?

Això passarà a les 12 universitats, públiques i privades, de Catalunya.

Ara bé, això no és nou per a tothom: la Universitat Politècnica de Catalunya ja obliga als seus alumnes a acreditar el B2 (a part de les llengües europees inclou el rus o el xinès) per aconseguir el títol. També a Cantàbria (B2-anglès o B1 per alemany, francès, italià o portuguès) i a Balears (només anglès). A Castella-La Manxa o Alacant demanen un B1.

La raó del nou requisit dels universitaris és per a fomentar la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors per a qualsevol país europeu. Però les universitats estan en contra de la mesura i així li van fer saber al conseller Andreu Mas-Colell (10.06.2014). Aquesta va ser la última noticia sobre aquesta polèmica mesura.

Més informació sobre aquesta i altres mesures:

http://www.lavanguardia.com/vida/20140611/54409819811/ministerio-de-educacion-permitira-grados-tres-anos.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/10/actualidad/1384118537_663491.html

(Font: “El País” i “La Vanguardia”)