Aquest és un article per a tots aquells que aquest any (setembre 2014) comencin la seva carrera universitària o pels que ho vulguin fer en els pròxims anys. El Pla de Bolonya diu que per aconseguir una titulació universitària, tots els graduats a partir del 2018-2019 hauran d’acreditar un B2 de tercera llengua (primera i segona llengua són el català i castellà). Això significa que per obtenir un títol universitari no n’hi haurà prou amb superar totes les assignatures de…