exercici en alemany

Verben mit festen Präpositionen: für + AKKusativ

Segona sèrie d’exercicis per practicar els verbs amb preposicions fixes. Verben + für + AKK ausgeben für + AKK (gibt aus, gab aus, hat…ausgegeben) ausgeben = gastar ausgeben für + AKK = gastar diners en/per Beispiele: Für teure Kleidung gebe ich kein Geld aus. sich bedanken bei + DAT / für + AKK (bedankt sich, bedankte sich, hat sich bedankt) sich bedanken = agraïr, donar les gràcies sich bedanken bei + DAT = agraïr a + persona sich bedanken für…

Read More

Der Esel nennt sich immer zuerst!

“El burro delante para que no se espante” seria una de les possibles traduccions d’aquesta frase: “Der Esel nennt sich immer zuerst”. Així és, en alemany, com a tantes altres llengües és de mala educació dir el teu nom abans que els dels altres, quan estàs explicant un esdeveniment. Si en vols saber més pots clicar el següent link: http://www.dw.com/de/der-esel-nennt-sich-immer-zuerst/l-19536504 Hi trobareu el text, l’audio i exercicis sobre el tema. Viel Spaß!!! 

Read More