A continuació trobeu tota la informació referent als nivells d’alemany, els exàmens oficials (amb dates d’inscripció, examen, lloc i preu). + Per poder entendre tota la informació dintre de les taules: Quan els quadres estan buits: encara no se sap el dia o el preu. Quan els quadres hi ha una ratlleta “-”: NO hi ha examen   Aquí teniu una taula amb els nivells oficials d’alemany: NIVELLS D’ALEMANY(segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües) A1…