Aquí teniu unes quantes paraules més, que se semblen entre l’espanyol i l’alemany. Ja ho sabeu, com més llengües conegueu, més paraules sabreu en alemany!

DEUTSCH

ESPAÑOL

Gans

Bluse

Aquarium

Bus

Anorak

Foto

Hotel

Radio

Taxi

Musik

Fabrik

Logik

Politik

Kritik

Grammatik

Energie

Fantasie

Demokratie

Melodie

Geografie

Kommunikation

Komparation

Dokumentation

Emotion

Revolution

Tradition

Information

Museum

Motiv

Puzzle

Disco

ganso

blusa

acuario

bus

anorak

foto

hotel

radio

taxi

música

fabrica

lógica

política

critica

gramática

energía

fantasía

democracia

melodía

geografía

comunicación

comparación

documentación

emoción

revolución

tradición

información

museo

motivo

puzle

disco(teca)

Aber: Mantel, Bonbon, …

Si en sabeu d’altres que siguin semblants, no dubteu a escriure’m!