1.- haben oder sein?

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_10.htm

2.- Escull entre “haben” o “sein” i conjuga’l segons el subjecte:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_11.htm

3.- Dos exercicis. El primer escull entre “haben” oder “sein” i el segon completa les frases amb els verbs. Alerta! Els verbs modals, el “sein” i el “haben”, normalment, es fa servir la seva forma de Präteritum en passat.

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/perfekt

4.- 3 exercicis. Primer, “haben oder sein”?. Segon: Escriu les frases, els verbs són regulars. Tercer: Escriu les frases, els verbs són irregulars.

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/perfekt/uebungen

5.- Escriu la forma de Partizip II:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg04_08.htm

6.- Completa els mots encreuats amb les formes de Partizip II:

https://wordwall.net/de/resource/58253093/deutsch/wie-heisst-die-perfektform

7.- Completa les frases:

http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=145

8.- Completa el text:

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap6_muenchen2.htm