lange Wörter = s. Kompositum, (Komposita) = zusammengesetzte Wörter = e. Zusammensetzung, (-en) = paraula composta

Deutschlehrerin = professora d’alemany

traduim de darrere cap endavant.

Separació de les paraules per entendre què significa, tot i que no sempre és així.

Oberarmknochen = húmer

Oberschenkelknochen = fémur

Meerschweinchen

Schlüsselbein = clavícula

Wasserhose = trompa d’aigua (fenomen meteorològic al mar)

Accent, cop de veu.

Streichholzschachtel

No llegir-ho tot de pressa, sinó fent les pauses corresponents per llegir.

e. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, (-en) = baixa

e. Krankschreibung, (-en) = baixa

#Kompositum #Komposita #aprendrealemany #cursdalemany #deutschlernen #langeWörter #paraulescompostes

Aquest vídeo ha estat realitzat gràcies a Catalannets.cat