Fixa’t en aquests grups de vocals, com sonen, l’exemple i clica sobre l’enllaç per escoltar l’àudio.

ie = [iiiiii] –> viel [fiːl]

ie = [ie] –> Spanien [ˈʃpaːni̯ən]

ei = [ai] –> weil [vaɪ̯l]

ai = [ai] –> Mai [maɪ̯]

au = [au] –> blau [blaʊ̯]

äu = [oi] –> Bäuerin [ˈbɔɪ̯əʁɪn]

eu = [oi] –> Euro [ˈɔɪ̯ʁo]

Ara fes els següents exercicis:

1.- ‘ie’ sona [iii] o [ie]?

https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/content/2c9f850d6acda304016b1711db9f0b16

2.- Marca els sons del ‘ie’ com una [iii] o [ie]:

https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a21/?rootPath=/exercises/530-26663/a21/#/content/2c9f850d6acda304016b17128fb60b1d

3.- Escolta l’àudio i escull si s’escriu ‘ei’ o ‘ie’:

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87a49af0017f

4.- Escolta cada paraula i escull el so que has sentit: ‘ei/ai, au, äu/eu’.

https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a22/?rootPath=/exercises/530-26663/a22/#/content/2c9f850d6b5dd4ef016b646c19380078

5.- Escolta l’àudio i escriu les paraules segons el seu so: ‘ei/ai, au, äu/eu’.

https://www.hueber.de/exercises/530-26663/a22/?rootPath=/exercises/530-26663/a22/#/content/2c9f850d6b5dd4ef016b646c3cc30079