La preposició ‘für’ sempre va acompanyada d’e ‘acusatiu. Avui veurem els pronoms personals que acompanyen a la preposició ‘für’.

für + AKKusativ

Personalpronomen Akkusativ
mich
dich
ihn
sie
es
uns
euch
Sie
sie

Entra al Quizlet, aprèn les paraules i fes els exercicis “Lernen”, “Zuordnen” i “Testen”:

https://quizlet.com/529565940/personalpronomen-akkusativ-flash-cards/?i=pmzqb&x=1jqt

Completa les següents frases:

Per a qui treballes? –> Für wen arbeitest du?

wer (Nominativ) = qui

wen (Akkusativ) = qui

wem (Dativ) = qui

Així que si vols dir ‘per a ells/per a elles’ serà: ‘für sie’.