1.- Repassar els pronoms personals en nominatiu:
https://quizlet.com/529559728/personalpronomen-nominativ-flash-cards/

2.- (dos exercicis) Escriure els verbs amb la conjugació de present:
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Konjugation_der_Verben/Regelm%C3%A4%C3%9Fige_Verben_im_Pr%C3%A4sens_-_Arbeitsblatt_1_cv1566734dc

Quan hagis acabat, clica “Finish!!” i després “Check my answers”.

3) sich vorstellen: L’exercici és sobre preguntes i respostes de quan et presentes. Clica la pregunta que correspon a la resposta que et donen.
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_sichvorstellen2.htm

4) Conjugació dels verbs: escull la conjugació correcte segons el subjecte:
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_03.htm

5) Altre cop, conjugació dels verbs: escull la conjugació correcte segons el subjecte:
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap1_verbauswahl1.htm