Aquí tens uns quants exercicis sobre els números ordinals (primer, segon, tercer…).

1.- Escriu els números cardinals:
https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_06.htm

2.- En aquesta pàgina hi ha dos exercicis. El primer has d’escriure la data de la següent forma: ‘Am dreiundzwanzigsten April’ i el segon has d’escriure el número i el mes de cada aniversari:

(Quan hagis acabat, clicar “Terminado” i llavors “Comprobar mis respuestas”.)

https://es.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Ordinalzahlen/Ordinalzahlen_%E2%80%98%C2%B7_Datume_nu1499932df

3.- Aquí tens la diferència entre dir la data d’avui (abans del número s’escriu l’article ‘der’ i els números acaben sense la ‘-n’) o dir qualsevol altra data (abans del número s’escriu ‘am’ i els números acaben amb ‘-n’).

https://es.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Ordinalzahlen/Ordinalzahlen-_Datum_un2253739la

4.- Escriu quin dia és avui. El número s’acaba sense la ‘-n’.

https://deutsch-mit-anna.de/uebungen/ordinalzahlen/

5.- Escolta els àudios i marca el dia que diuen.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/fset.php?Volume=1&Lection=10&Exercise=4&SubExercise=1