Continuem amb el tema de la casa, però anem una mica més enllà.

1.- Llegeix els 6 anuncis i respon les 6 preguntes al respecte.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=11&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L27ex5.htm&SubExerciseCount=0

2.- Memory! Relaciona cada abreviació amb la paraula completa.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=7&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex7.htm

3.- Ara que ja saps què signifiquen cada una de les paraules, completa els mots encreuats.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=11&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L27ex4.htm&SubExerciseCount=0

4.- Fes l’exercici 4 “Sein/e oder ihr/e?”. Completa el text amb el possessiu correcte.

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/dtp/lern.php?questname=deutschprofis&questclass=A1&questblock=7

5.- Compostos. Relaciona el principi amb el final de la paraula.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=12&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L28ex3.htm&SubExerciseCount=0

6.- Coneixes aquestes paraules? Com acaben?

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k11_wohnung.htm

7.- Llegeix el text i respon les preguntes.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=12&Exercise=5&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L28ex5.htm&SubExerciseCount=0