Català: (En español más abajo) En alemany hi ha dos verb: “verstecken” i “verbergen” que són sinònims, però que tenen matisos que els diferencien: 1.- verstecken => amagar (o “sich verstecken” => amagar-se). Normalment es refereix a un objecte concret o a un mateix. z.B. “Ich verstecke mich hinter dem Baum.” (= m’amago darrere l’arbre. ) 2.- verbergen => amagar, ocultar. Normalment és un sentiment o alguna cosa abstracte, no palpable. Ara bé, aquest verb també el pots utilitzar per…