El monument més important de la ciutat de Lleida, és la Seu Vella. Dintre de la Seu Vella de Lleida i podem trobar una curiositat relacionada amb Alemanya. La Campana “Mònica” de la Seu Vella de Lleida s’enviarà a Alemanya per a ser restaurada. Pep Tort, President del Consorci del Turó de la Seu Vella, va dir: “la campana serà restaurada per una empresa especialitzada, única al món, situada a Alemanya, que vetllarà perquè el so del segle XV torni a…