Ja s’ha publicat el segon vídeo a ClapClap.

Com ja sabeu, cada setmana penjaré un vídeo exclusiu per a clapclapers. Aquesta setmana tracto el tema de si les paraules “Familie, Polizei” i “Leute” porten a darrere el verb en singular o en plural.