Un altre tema de fonètica. El so ‘sch’, ‘sp’, ‘st’ o el so ‘ch’.

1.- Primer llegeix el següent article i escolta i repeteix els àudios associats.

https://cursalemany.com/el-so-ch-en-alemany/

2.- Mira i repeteix els sons que apareixen en aquest vídeo:

3.- ‘ch’ o ‘sch’?

4.- De quantes maneres es pot pronunciar el so ‘ch’?