1.- Uhrzeiten: Et diran l’hora en veu alta, has de col·locar el rellotge a l’hora que t’han dit. Si és correcte apareixerà (sense clicar res) una cara somrient al mig. Seguidament has de clicar: “Neue Aufgabe”. Si vols que et repeteixin l’hora clica “Uhrzeit sprechen”.

2.- Uhrzeiten 2: relaciona cada hora amb el rellotge corresponent:

https://hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lection=6&Exercise=4&SubExercise=1

3.- am + Tage und Tageszeiten: Entra al Quizlet, aprèn les paraules i fes els exercicis “Lernen”, “Zuordnen” i “Testen”:

https://quizlet.com/186423067/am-tage-tageszeiten-flash-cards/?i=pmzqb&x=1jqt

4.- Alltag: Entra al Quizlet, aprèn les paraules i fes els exercicis “Lernen”, “Zuordnen” i “Testen”:

https://quizlet.com/422360730/alltag-flash-cards/?i=pmzqb&x=1jqt

5.- Alltag: completa el text amb les paraules; preposicions, verbs, etc. corresponents:

http://www.lehrerlenz.de/tagesablauf__3.html

6.- Rätsel – Verben: completa els mots encreuat amb els verbs que sàpigues:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1