UMZUG!!

Goethe Institut Barcelona es trasllada després de l’estiu. A partir del mes de setembre els trobareu a Carrer Roger de Flor, 224 (Barcelona).

(Entre la Diagonal i la Sagrada Família. Metro L4 Verdaguer o L5 Sagrada Família)

Pels que no sapigueu que és Goethe Institut:

Goethe Institut és una institució alemanya que la podem trobar a tot el món. A Espanya hi ha Goethe Institut Barcelona i Goethe Institut Madrid.

Goethe Institut Barcelona ofereix una àmplia oferta cultural tot en relació amb Alemanya o la llengua alemanya. A més a més ofereixen la possibilitat de fer els exàmens oficials d’alemany, que es basen en els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCER). Comencen amb el nivell A1 (principiant) i acaben amb el nivell més alt, que és el C2 (coneixements d’alemany gairebé com els d’un nadiu).