(no oblidis: també a l’any nou pensar sempre en positiu! / “Bueno…amb gorro…”)