Un altre tema sobre fonètica. Ara ja sabeu com sonen les paraules que tenen ‘eu’ o ‘äu’, així que podeu fer els següents exercicis.

1.- Comencem amb la diferència entre ‘eu’ i ‘au’. Escolta les paraules i col·loca-les a la columna que els hi pertoca.
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87ab671401bb

2.- Escolta l’àudio i completa cada paraula amb ‘eu’ o ‘au’.
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/content/2c9f850d6a6878d5016a87ab927101bc

3.- Relaciona el nom amb cada imatge.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Das_alphabet/%C3%84u_-_Erste_W%C3%B6rter_zuordnen_vz187470od

4.- Relaciona el nom amb cada imatge.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Das_alphabet/Eu_-_Erste_W%C3%B6rter_zuordnen_sk187657vl

5.- Escolta cada àudio i marca les paraules que diuen.

https://www.liveworksheets.com/1-ag2381769ey

6.- Decideix quines vocals van a cada paraula.

https://www.liveworksheets.com/lo3052031oz