1.- Repassar els números del 0 al 10:

https://quizlet.com/_c1dzx3?x=1qqt&i=pmzqb

2.- Escolta i repeteix els números del 1 al 10:
http://sabine.knienieder.com/audio/20%20Titel%2020.mp3

3.- Troba el número que et demanen:

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse1/mathematik/zahlenbis10/zahlen#q=346404

4.- Repassa fins el 20:

5.- Diferents exercicis per practicar els números del 1 al 20:
http://www.lehrerlenz.de/zahlen_1_bis_20.html

6.- Escolta i escull la resposta correcta (1-20):

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=1&Lection=2&Exercise=4&SubExercise=1

7.- Els números del 20 al 100:
https://www.youtube.com/watch?v=j6NgdSMcX7M

8.- Escriu els números:

sprachekulturkommunikation.com/zahlen-uebung

9.- Exercicis de números del 20 al 100:

learningapps.org/watch?v=p4tf8if2v18

10) Zahlen: Clica “starten”, t’escriuen un número del 0-100 amb lletres i has de clicar sobre el quin t’han dit:
https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Zahlen_1-100_01z.htm