Uns quants exercicis en línia sobre els dies de la setmana en alemany.

1.- Wochentage: llista de vocabulari + exercicis
https://quizlet.com/_32zoyj?x=1jqt&i=pmzqb

2.- Wochentage: Acaba de completar els dies de la setmana:
https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=2&SubExercise=1

3.- Wochentage: Completa el mot encreuat amb els dies de la setmana:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/pingpong/fset.php?Volume=1&Lection=5&Exercise=3&SubExercise=1

4.- Completa els tres exercicis que són sobre els dies de la setmana. Finalment clica “Finish” i “Check my answers”

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Die_Wochentage/Wochentage_il164511dl

5.- Fes els dos exercicis sobre els dies de la setmana:

https://www.lehrerlenz.de/wochentage.html