Les paraules que fem servir per a formular preguntes s’anomenen “Fragewörter” o “W-Wörter”.

Aquí teniu alguns exercicis per començar-les a practicar.

1.- Aquí tens una primera llista de W-Wörter. Fes els exercicis del Quizlet.

https://quizlet.com/167940708/w-frage-flash-cards/?x=1jqt

2.- Ajunta cada pregunta amb la resposta que li correspon:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/super/fset.php?Volume=1&Unit=5&Exercise=2&SubExercise=1

3.- Quina resposta es correspon?

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=3&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L3ex1.htm

4.- Selecciona la “W-Wort” que vagi bé per a cada pregunta.

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_04.htm

5.- Escriu la “W-Wort” que es necessita.

https://learngerman.dw.com/de/w-fragen/l-43546310/e-43439137

6.- Ordena les paraules per formular les preguntes. L’Exercici va del 2a al 2h. Pots anar clicar a la següent des del menú que trobes a la part superior.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Lection=3&Exercise=2&SubExercise=1

7.- Escolta la pregunta i selecciona la resposta correcta. Hi tens 6 preguntes per respondre.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/super/fset.php?Volume=1&Unit=5&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L05ex03.htm