Continuem amb la negació.

1.- Completa les respostes:

https://www.liveworksheets.com/yg3026529aa

2.- Quina de les tres respostes és la correcta?

https://www.liveworksheets.com/xn2394010uo

3.- Fes els dos exercicis sobre la negació:

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/kein-problem-negation

4.- Completa les frases amb el ‘kein-‘. Si cliques sobre la ‘i’ et diuen el gènere de les paraules (femení, masculí, neutre).

https://deutschlernerblog.de/deklination-negativer-artikel-kein-online-uebungen-grammatikuebungen/