Com es diuen les hores de manera formal?

I les hores de manera informal?

Ja saps que les hores en alemany es poden dir de manera formal i informal. Aquí tens uns quants exercicis per practicar-ho.

1.- Ajunta cada imatge del rellotge amb la frase que diu l’hora.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=1&SubExercise=1

2.- Escolta l’àudio i marca quina de les dues hores diu. Hi ha 6 àudios.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=7&Exercise=2&SubExercise=1

3.- Escull quina de les 4 opcions és la correcta.

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg05_07.htm

4.- Escolta l’àudio clicant a “vorlesen” i escull la resposta entre les tres opcions que et donen. Llavors clica el botó blau de la banda dreta inferior per corregir, seguidament la fletxa que ha aparegut al mateix lloc per passar al següent àudio. N’hi ha 8.

https://www.lehrerlenz.de/die_uhrzeit_hren.html

5.- Ajunta cada rellotge amb la seva frase.

https://learningapps.org/watch?v=pm0ejud5a01&

6.- Ajunta cada hora amb la seva frase.

https://learningapps.org/113082

7.- El primer exercici és sobre escriure les hores de manera informal. El segon exercici és de manera formal i el tercer és escollir quina de les 3 opcions és la correcta.

https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz/zahlen-datum-uhrzeit/uhrzeit/uebungen