Ara mirem el que trobem a dintre de les habitacions de casa.

1.- Escriu el número de cada objecte segons l’habitació.

https://www.liveworksheets.com/rj1697966mh

2.- Relaciona cada nom amb la foto.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/M%C3%B6bel/Die_Wohnung*_M%C3%B6bel_rs1690099ld

3.- Torna a escriure el número al costat de cada imatge.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/M%C3%B6bel/M%C3%B6bel_hs90036rl

4.- Fes el memory ajuntant la foto i el nom.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=12&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L28ex1.htm&SubExerciseCount=0

5.- Escriu les formes del plural de cada moble.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=4&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex4.htm

6.- Llegeix la descripció i escull quina és la paraula correcte d’entre les quatre que et proposen.

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap7_beschreibungen.htm

7.- Fes l’exercici 3 “Was ist im Zimmer?”, escriu l’article i el nom de cada moble.

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/dtp/lern.php?questname=deutschprofis&questclass=A1&questblock=7

8.- Ajunta cada foto amb el seu nom.

https://learningapps.org/18290244

9.- Llegeix la definició i escriu l’article i el nom de cada moble.

https://apps.zum.de/apps/19055

10.- Memory sobre objectes del bany.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=11&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L27ex1.htm&SubExerciseCount=0