Comencem el vocabulari de la casa parlant de les habitacions i diferents espais que trobem a les vivendes.

1.- Has de posar si l’habitació és “der, die, das” i segons el gènere de la paraula, en conseqüència, triar “er, sie, es”.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/fset.php?Volume=1&Unit=4&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr1L4ex3.htm

2.- Fer l’exercici 2 “Fragen und Antworten”. Has d’arrossegar la resposta fins a la pregunta correcta.

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/dtp/lern.php?questname=deutschprofis&questclass=A1&questblock=7

3.- Arrossega el nom dels espais que trobaràs a sota de la imatge fins al lloc corresponent. Tipp: El núvol té forma de porc = s. Schwein, (-e).

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/185-zimmer-auf-deutsch

4.- Escriu el número de cada lloc.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Wohnung/Hausr%C3%A4ume_jf3239344mt

5.- Relaciona cada lloc amb l’acció que s’hi fa.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=2&Lection=11&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl2L27ex3.htm&SubExerciseCount=0

6.- Relaciona cada foto amb el nom.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Das_Haus/das_Haus_bi253aq

7.- Aquesta vegada fes l’exercici 1 “Wo machen die Hobbits was?”. Has d’escriure el nom de cada espai on passa l’acció.

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/dtp/lern.php?questname=deutschprofis&questclass=A1&questblock=7

8.- Mira’t el vídeo i fes els 15 exercicis que trobes a continuació. Per passar al següent exercici, has de clicar ‘Weiter’.

https://learngerman.dw.com/de/neue-mitbewohner-1/l-40401371/e-40401398