Avui toquen les hortalisses.

1.- Escriu el número al costat de cada hortalissa:

https://es.liveworksheets.com/xd133920cr

2.- Torna a escriure el número al costat de cada hortalissa:

https://es.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Gem%C3%BCse/Gem%C3%BCse_Wortschatz_zr1195538hn

3.- Clica a cada marcador, t’apareix una finestra nova amb 5 o 6 opcions, clica el nom correcte, fins a tenir tots els noms clicats.

https://www.germancenter-st.com/de/deutsch-online-uebungen/wortschatz/188-obst-und-gemuese-deutsch

4.- Arrossega el nom a sobre de la imatge.

https://www.deutsch-perfekt.com/deutsch-ueben/obst-und-gemuese

5.- Fer l’exercici 8.

Clica cada marcador i seleccionar un nom per a cada verdura.

https://deutsch-lernen.zum.de/wiki/Essen_und_Trinken_(Interaktive_%C3%9Cbungen)

6.- Clica ‘das Gemüse’ i relaciona cada imatge amb el nom.

https://www.lehrerlenz.de/das_essen.html

7.- Selecciona el nom de la llista.

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Gemuese_01a.htm