Un souvenir és un record material que t’emportes d’un lloc. En alemany tenim dues paraules per designar aquest objecte:

das Andenken, (-)

das Souvenir, (-s)