1.- Repassem les parts del cos. Fes el memory ajuntant el dibuix amb la descripció.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL10ex1.htm

2.- Escriu en els mots encreuats les parts del cos.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=12&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L12ex01.htm

3.- Fes el memory ajuntant el dibuix amb la frase que descriu el mal.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/deutschcom/fset.php?Volume=1&Unit=12&Exercise=2&SubExercise=1&ExerciseUrl=ddc1L12ex02.htm

4.- Ajunta cada frase amb la seva continuació. Fixa’t si parles d’ella o de tu, per ajuntar-ho amb el possessiu correcte.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL10ex3.htm

5.- El metge diu que has de fer… Completa les frases amb la conjugació del verb “sollen”.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=2&Lection=3&Exercise=6&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr2intL10ex6.htm

6.- Escriu la part del cos de la foto que apareix en aquests mots encreuats:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=3&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr5intL03ex1.htm

7.- Ajunta les frases perquè la situació tingui sentit.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=3&Exercise=3&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr5intL03ex3.htm

8.- Completa la frase per explicar el tan per cent de població que fa aquella acció.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte-international/fset.php?Volume=5&Lection=3&Exercise=6&SubExercise=1&ExerciseUrl=schr5intL03ex6.htm