El segon cas en alemany és l’acusatiu, així que avui comencem a veure’l.

1.- La part marcada de les frases és ‘Nominativ oder Akkusativ’?

http://www.lehrerlenz.de/52_nominativ_oder_akkusativ.html

2.- Al primer exercici has de dir l’article determinat en acusatiu (den + Mask), al segon l’article indeterminat (einen + Mask) i a l’últim fer l’article negatiu (keinen + Mask).

https://es.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Bestimmte_und_unbestimmte_Artikel/Akkusativ_%C3%BCbungen_xf385147tc

3.- Al primer exercici has de dir l’article determinat en acusatiu (den + Mask), al segon l’article indeterminat (einen + Mask) i a l’últim has de decidir quina part de la frase és acusatiu.

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/nomen/deklination/akkusativ/uebungen

4.- Ein, eine, einen? Nominativ oder Akkusativ? Recorda que Pizza i Cola són femenins, mentre que Salat és masculí. A mesura que escrius la terminació a l’exercici, et diu si és correcte.

https://sprachekulturkommunikation.com/uebung-nominativ-oder-akkusativ/

5.- Decideix quin és l’article correcte en cada cas i llavors clica si és nominatiu o acusatiu a la banda dreta.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Bestimmte_und_unbestimmte_Artikel/Nominativ_oder_Akkusativ$_jj475905jt