Quins nivells d’alemany hi ha? NIVELLS D’ALEMANY(segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües) A1 A2                                                                                            (en anglès: KET) B1                      …