das Mitglied, (-er) –> membre, afiliat, militant, soci // miembro, afiliado, militante, socio S’utilitza la paraula “Mitglied” per designar una persona que pertany a una associació, partit polític, unió (per exemple de treballadors), club, etc. // Se usa la palabra “Mitglied” para designar una persona que pertenece a una asociación, partido político, unión (por ejemplo de trabajadores), club, etc.   der Teilnehmer, (-) , die Teilnehmerin, (-nen) –> participant, usuari, alumne // participante, usuario, alumno S’utilitza la paraula “Teilnehmer/Teilnehmerin” per…