Blumentopf befüllen

Nachdem Sie nun die Blumenerde, die Werkzeuge und alle notwendigen Substrate für Ihren Blumentopf besorgt haben, ist es an der Zeit, den Blumentopf zu befüllen. 🪣

Després d’haver aconseguit la terra, les eines i tots els substrats necessaris per la seva torreta, ara és el moment d’omplir la torreta. 🪣

Aufgabe 4: Fehler verstehen und Kommentare schreiben

Miri amb atenció els errors que ha comès en els diferents apartats del Modelltest i entengui per què és així. Escrigui un comentari explicant els errors i els dubtes.

1 Step